logo3 gold2

  • Være ansvarlig for innkjøp til hvert enkelt lag og føre oversikt som leveres kasserer før årsoppgjør evt. hvert kvartal(ta i mot ønske om bestillinger, vurdere innkjøp mot lagenes budsjetter)
  • Sørge for at bestillinger blir merket med riktig årsklasser.
  • Ha oversikt over alle drakter som er i omløp. Lage sett av ca. 15-20.
  • Ingen lag får nye drakter før de gamle er innlevert.
  • Ansvarlig for innkjøp av felles klubbutstyr(baller, vester, kjegler, isposer etc.)
Videreformidle når lagenes utstyr er klar for henting

Hvem som er materialforvalter nå finner du på denne siden: Styret

Kalender

11.12 17:00 - 21:00 Klubbh
Sesongavslutning 2018 J2010
17.12 17:00 - 20:00 Klubbh
Juleavslutning
08.01 18:00 - 20:00 Klubbh
Foreldremøte J09
12.01 12:00 - 15:00 Kunstg
Treningskamp A-laget
26.01 13:00 - 15:00 Kunstg
Treningskamp A-laget

Besøk oss på Facebook