logo3 gold2

Denne siden er under utvikling. Ny informasjon kommer fortløpende. Ta gjerne kontakt med webansvarlig dersom det er noe du ønsker inn på denne siden. 

INNHOLD
 - Logg inn
 - Opprette nyhetsartsartikkel
    - Velg riktig kategori
    - Fjerne artikkel
    - Tekst editor
    - Legge til bilde i artikkel
      - Fra internett
      - Last opp selv
    - Fikse på bilde som er for stort
Oppdatere eksisterende artikkel/side (f.eks. lagets hjemmeside)

 - Oppdatere joomlaLeague
 - Legge til menypunkt
 - Kalender
    - Legg inn en forespørsel om booking av bane eller rom
    - Konfigurer mottaker av kalenderforespørsler
    - Godkjenne forespørsel - fra epost
    - Godkjenne forespørsler - på web-sidene

 - Kontakt webansvarlig
Logg inn

Klikk på Administrasjon, helt nederst på alle sider på abildsoil.no. 


En ny side kommer frem, hvor du må skrive inn brukernavn og passord. Ta kontakt med webansvarlig dersom du ikke har fått brukernavn og passord. En ny meny (ADMIN) dukker opp i toppmenyen etter at du har logget inn:


Tilbake til toppen

 Opprette nyhetsartikkel

Alle nyheter vises på førstesiden av abildsoil.no.
I tillegg er det egne nyhetssider for Barn, Ungdom og Voksne. På disse sidene vises kun nyheter i den respektive kategorien. 

- Start med å logge inn. 
- Gå så til ADMIN menyen og velg Skriv ny artikkel


- Legg til en beskrivende tittel
- Legg til artikkeltekst i den grå teksteditoren. Se evt. info om teksteditoren her
- Alle nyhetsartikler må ha et bilde. Hvordan du legger til bilder finner du her
- Velg kategori, se her for detaljer.
Resten av feltene skal ikke endres med mindre man ønsker at nyheten bare skal vises fra eller til en gitt dato eller i en gitt periode. I så fall kan Start publisering og Avslutt publisering benyttes. 
- Klikk til slutt på den grønne Lagre knappen. Merk at det kan ta flere minutter før artikkelen vises.
Ønsker du å endre på artikkelen etter at den er publisert er det bare å følge instruksjonene under Oppdatere lagest sider eller en artikkel

Tilbake til toppen

Kategorier

- Velg passende Kategori for nyheten blant disse: Nyheter, Voksen, A-laget, Ungdom, Barn, Abildsø IL, Årsmøtereferat. Valgene under AIL skal ikke brukes. 


Tilbake til toppen

Fjerne publisert artikkel

Dersom en artikkel skal fjernes av en eller annen grunn er dette fullt mulig.
- Gå inn på artikkelen det gjelder. Se her for hvordan oppdatere en artikkel. 
- Velg Status: Upublisert, Arkivert eller Forkastet. 

- Klikk den grønne Lagre knappen.

Tilbake til toppen

Tekst editor

Løsningen er satt opp med TinyMCE extended version som tekst editor. Ganske utførende hjelp av de forskjellige knappene kan du finne i Joomla's innebygde hjelpefunksjon som du finner øverst på siden,  helt til høyre.  

Når det gjelder å legge til bilder er det en egen funksjon for det, se Legge til bilde i artikkel


Husk å lagre når du er ferdig med å oppdatere innholdet ved å klikke på Lagre-knappen, øverst til høyre på siden. Tilbake til toppen

Legge til bilde i artikkel

Det er to forskjellige måter å legge til bilde på. 
1. Legg til bilde fra internett
2. Last opp eget bilde

Husk at vi bare kan bruke egne bilder, bilder som vi vet ikke er rettighetsbelagt, eller bilder vi har skriftlig godkjenning for å bruke.

For nyhets-artikler er det en funksjon som tar det første bildet i artikkelen og tilpasser det til å vises på førstesiden. Bildet blir beskåret i topp og bunn for å passe. Det kan være greit å tenke på at bildet skal ha tilstrekkelig luft på toppen og i bunnen for å tåle tilpasningen som gjøres

Legge til bilde fra internett
- Plasser musepekere der du ønsker at bildet skal komme på siden.
- Klikk på Insert/Edit Image 

- Kopier link til bildet inn i feltet Image URL. Flere felter er det ikke nødvendig å endre. 


- Klikk så Insert
Bildet blir nå lagt til på siden. Du kan klikke på det og dra i hjørnene for å gjøre bildet mindre/større. 
Husk å Lagre før du forlater siden. 

Last opp eget bilde 
- Klikke på Bilde-knappen under tekstfeltet i tekst editoren. Husk at du må ha rettigheter til å bruke bildet på internett. 


- Her kan du laste opp et eget bilde, eller bruke et som allerede er lastet opp. Om du bare trenger et illustrasjonsbilde er det fint om du kan velge et eksisterende så vi slipper å fylle lagringsplassen på serveren. 

Velg først mappen bildet skal ligge i. Er det bilde til en nyhetsartikkel kan det legges i mappen med gjeldende årstall. 
- Klikke Choose Files
- Velg bildet fra din egen maskin. 
- Klikk START OPPLASTiNG
Bilde legges nå i den mappen du var. 
- Velg bildet ved å klikke på det én gang. 
- Klikk Sett Inn øverst til høyre i vinduet. 
Bildet dukker så opp der du anga.
- Klikk på bildet og dra i hjørnene dersom du ønsker å endre størrelse. 
- Husk å klikke den grønne Lagre-knappen. 
- Sjekk at bildet ser ok ut på forsiden (husk at det kan ta litt tid før artikkelen vises første gang). 
- Sjekk også at bildet ser ok ut på artikkelsiden. Er bildet for stort og går utover det som er avsatt på siden kan du fikse det ved å kikke her

Tilbake til toppen

Fikse på bilde som er for stort for siden

Alle bilder blir automatisk tilpasset til visning på forsiden. 
På artikkel-siden er det ikke samme automatikk. Er bildet alt for stort vil det strekke seg ut og se rart ut på siden. 

Dette er det en enkel sak å fikse på. 
- Logg inn
- Gå til siden du ønsker å fikse på. 
- Klikk på editeringssymbolet
- Finn frem til bildet og merk det ved å klikke på det én gang. 
- Velg Insert/Edit Image (se illustrasjon her
- Gå til fane 2: Appearance
- Velg (value) i class feltet. Skriv inn verdien: bilde
- Lagre og sjekk at det ser ok ut. Ta kontakt med webansvarlig dersom det ikke fungerer. 

Tilbake til toppen

Oppdatere lagets sider eller en artikkel

Oppdatering av en artikkel gjøres på samme måte om det er et lags hjemmeside eller en nyhetsartikkel. 
Finn laget ditt under Lagene for å se hva ditt lag har. 
 


Ønsker du en ny side ta kontakt med webansvarlig
For å få endret på sidene må du først logge inn
Deretter navigerer du til den siden du ønsker å endre på. Klikk på editerings-symbolet.
 
Du kommer så til siden for redigering av artikler. 
Ikke endre på annet enn artikkelinnhold. Konferer med webansvarlig dersom du har behov for å endre andre verdier.  
 


Tilbake til toppen


Oppdatere joomla League


Tilbake til toppen

Legg inn en forespørsel om booking av bane eller rom

Hvem som helst kan legge inn et ønske på hjemmesidene ved å klikke på Kalender - Legg inn forespørsel fra menyen på abildsoil.no
På fanen Felles - Skriv inn tittel, velg kategori (rom eller bane), skriv navn og kontaktinfo (epost og evt mobilnr)  til kontaktperson sånn at du kan motta en bekreftelse.
Under fanen Kalender legger du inn tidsrom.
Husk å klikke Lagre. 

Konfigurer mottaker av kalenderforespørsler

Logg inn som administrator.

Gå inn på Komponenter - JEvents og klikk Kategorier

 

Klikk på en kategori for å komme inn i editeringsvinduet. Åpne Grunnleggende valg på høyre side.

Bruk nedtrekksmenyen merket Administrator for å velge hvem som skal motta epost når noen har lagt inn en ny forespørsel.

 

 

Godkjenne forespørsel - fra epost

Du må være lagt inn som administrator av en kategori for å motta epost med varsling om en ny forespørsel. Se hvordan du legges inn som administrator her.

 

Motta epost på omtrent følgende format:

 

 

Klikk på Rediger i eposten for å komme rett til detaljene på en hendelse, eller Manage Events for å få en liste over hendelser (du må velge å vise de upubliserte hendelsene nederst til venstre på siden for å se de som ikke er synlig på webben enda).

Om du ikke er logget inn fra før blir du bedt om å logge inn. Klikk deretter på Rediger-linken i eposten en gang til (du blir dessverre ikke sendt til riktig side etter innloggingen).

 

  • Sjekk at bookingen er ok, at det ikke krasjer med en annen aktivitet i Kalenderen eller oppsatt kamp på fotball.no. Husk at booking av del av kunstgresset ikke kan gjøres samtidig med booking av hele kunstgresset.

 

  • Send bekreftelse eller eventuelle spørsmål til kontaktpersonen

 

 

Godkjenne kalenderforespørsler på web-sidene

Logg inn.

Velg Editere kalender fra Admin menyen.

Velg Ja i nedtrekksmenyen Vis ikke publiserte hendelser. Du får da listet opp hendelser som ikke er publisert. Klikk på Rediger for å se detaljer på en hendelse, eller klikk Publisere for å gjøre hendelsen synlig på web-sidene.

 

Om du klikker Rediger eller kommer inn ved å klikke på rediger-linken i en godkjenningsepost skal du endre Status fra Upublisert til Publisert.

Og så klikke Lagre eller Lagre og Lukk.Tilbake til toppen

Kontakt webansvarlig

Hvem som er webansvarlig i Abildsø IL finner du på denne siden: Webansvarlig

Tilbake til toppen

Kalender

23.10 19:00 - 20:10 KG Bane A 9/7er
Flyttet seriekamp for Abildsø G10 - Holmlia
31.10 18:00 - 20:00 Klubbh
G8
01.11 18:00 - 20:30 Klubbh
Spiller- og foreldremøte G15

Besøk oss på Facebook