logo3 gold2


(Fra venstre John "Gubbe" Hasselstrøm, Kørner Helgesen, Keeper ukjent?, Odd Madsen)

Det er med sorg vi har motatt meldingen om at John " Gubbe" Hasselstrøm har gått bort, 89 år gammel. Han var aktiv på 50 og 60 tallet og spilte sin siste kamp for A-laget til Abildsø i 1970 sesongen. Han spilte totalt 337 kamper for klubben. Han var også aktiv i og rundt klubben i flere sammenhenger, hvor han bla annet fulgte opp sinne sønner som også var aktive i Abildsø. John fulgte ivrrig med på kamper og hvordan det gikk med laget. Senest i fjor hvar han og så på noen kamper, selv om han var blitt dårlig til beins, så vil han ned og se på kamp.

Vi minnes en stor personlighet som nå har gått bort, og våre tanker går til John Hasselstrøms nærmeste og familie.

Vi lyser fred over John`s minne.

Begravelsen fra Bekkelaget kirke tirsdag 18. november kl 10:00

Samarbeidspartner

Kalender

20.06 17:00 - 21:00 Klubbh
Sommeravslutning G11

Besøk oss på Facebook