logo3 gold2


Tema er: Hvordan skal barne og ungdomsfotballen drives? Hva sikter vi i mot? Lengst mulig ,flest mulig!
Ønsker at så mange som mulig har mulighet til å delta .

Med sportslig hilsen

Sportslig utvalg v/ Ole Petter 

Samarbeidspartner

Kalender

20.06 17:00 - 21:00 Klubbh
Sommeravslutning G11

Besøk oss på Facebook