logo3 gold2


Vi er glade for å meddele at vi i dag er blitt enige med BOA Enendomsmegling om fornyelse av sponsoravtalen. De fortsetter som hovedsponsor for A-laget. " Vi er meget glade for at de vil fortsatt være med oss. Det betyr mye for en klubb og ett lag som oss at støttespillere/samarbeidspartnere vi være med oss." " Så ta kontakt med BOA om du skal selge eiendom eller hus." sier manager Morten Syversen

 
Olsen bar og resturant har også fornyet sin avtale. Vi benytter oss av Olsen på Bryn så ofte vi kan, både spillermøter, sosial samvær og til møter. Vi er glade for at de også er med videre.


Hurtigruta Carglass er ny sponsor. Vi er meget fornøyd med å få i land denne avtalen. det betyr mye at vi får med oss store merkenavn til klubben vår. "Hurtigruta har lang tradisjon med å sponse klubber, men at vi fikk i land en slik avtale er vi meget tilfreds med" sier manager Morten Syversen

Samarbeidspartner

Kalender

20.06 17:00 - 21:00 Klubbh
Sommeravslutning G11

Besøk oss på Facebook