logo3 gold2

Familien vil gjerne takke alle som deltok i Stein Madsens bisettelse, i en fullsatt Vålerenga kirke 11/7, så vi fikk en verdig avskjed med vår kjære Stein, pappa, bror og bestefar. Takk for donasjoner, blomster, deltagelse og støtte.
Fra oss pårørende.

Abildsø IL vil takke for bidraget som kom inn i forbindelse med Stein`s bisettelse. Vi skal sammen sørge for at det Stein gjorde for klubben aldri skal bli glemt, og at hans minne og ånd skal hvile over klubben. Stein gjorde Abildsø, og Abildsø gjorde Stein, både for liten og stor. Det han betydde både for klubben og nærmiljøet, skal være en pekepinn på verdier, holdninger, og relasjoner. Takk Stein for at du var du, og at vi andre rundt deg fikk æren av å bli kjent med deg.
Takk,  på vegne av Abildsø IL

Kalender

19.11 18:00 - 22:00 Klubbh
SU-møte
20.11 18:00 - 22:00 Klubbh
SU-møte
21.11 18:00 - 22:00 Klubbh
SU-møte
22.11 18:00 - 20:00 Klubbh
SU-møte
22.11 20:00 - 22:00 Klubbh
Foreldremøte G10

Besøk oss på Facebook