logo3 gold2

NFF har besluttet å innføre elektronisk betaling av dommerhonorar. Dette innebærer at alle klubber tilknyttet NFF fra sesongen 2014 har muligheten til å betale dommerhonorar over nettbank.

Dette er en ordning klubbene lenge har etterlyst. Og av praktiske grunner er dette en ordning som følger utviklingen ellers i samfunnet når det gjelder betaling.

OFK har grundig evaluert saken med NFF og jus avdelingen og kommet frem til en ordning OFK har tro på vil kunne fungere godt for alle involverte parter.

For at ordningen skal fungere så "smertefritt" som mulig er det utarbeidet retningslinjer for gjennomføring.

Vi ber alle klubber og dommere sette seg godt inn i disse. Det er viktig at vi alle gjør vår del av jobben best mulig slik at ordningen fungerer slik den er tiltenkt.

OFK ønsker alle lykke til med sesongen 2014.

Retningslinjer elektronisk dommerbetaling

Kalender

20.11 18:00 - 21:00 Klubbh
Foreldremøte G2006
21.11 18:00 - 21:00 Klubbh
Spillermøte junior
23.11 20:00 - 22:00 Klubbh
Års/foreldremøte G2004
28.11 20:00 - 22:00 Klubbh
Foreldremøte G9 (f2008)
29.11 17:00 - 20:00 Klubbh
Avsluttning G2010

Besøk oss på Facebook